yxc

PERSON s.r.o.

kovo

o nás

Počátky společnosti se datují od roku 1994, kdy vznikla firma František Peroutka – PERS, zabývající se kovoobráběním. Od začátku měla to základní pro své podnikání – budovu, ve které se nacházely výrobní prostory (cca 250 m²), sociální zázemí, kanceláře a další volné prostory, dále klasické kovoobráběcí stroje (frézky, soustruhy, brusky, vrtačky…). V té době začínala se 3 zaměstnanci.

V dubnu 1998 vznikla firma Ivo Peroutka – PERSON, která převzala veškeré aktivity původní firmy včetně 3 zaměstnanců. Prvním velkým krokem k modernizaci firmy byl nákup nového CNC soustruhu PINACHO. V této době se také začala silně rozvíjet spolupráce se společnostmi BOSCH DIESEL a KRONOSPAN v Jihlavě a tím se podařilo získat stálé a silné odběratele. Firma začala vyrábět složitější a technologicky náročnější dílce a přípravky. Bylo nutné přijmout další zaměstnance, proto došlo k rozšíření a celkové rekonstrukci sociálního zázemí (šatny, umývárny, WC). V dalších letech se také kompletně zmodernizovaly elektrické rozvody (přípojnicový systém), byly upraveny prostory pro dispečera výroby a měrovou místnost, koupila se poloautomatická pásová pila. Na konci roku 2005 ve firmě pracovalo 8 zaměstnanců, velkých stálých odběratelů bylo 7.

Od 1. 1. 2006 převzala aktivity firmy Ivo Peroutka – PERSON společnost PERSON s.r.o., která pokračovala ve strategii předchozích let. V dubnu 2006 společnost investovala do významné a kvalitní výrobní technologie – zakoupila nové soustružnické čtyřosé obráběcí centrum OKUMA LB300 MYW – 500 s protivřetenem a podavačem tyčí. Toto řešení výrazným způsobem pozvedlo kvalitu a produktivitu výroby. K tomu bylo nutné zrekonstruovat část výrobních prostor a vybudovat nové zateplené skladovací prostory pro tyčový materiál, ve kterém byla instalována i technologie pro dělení materiálu. Zatím posledním krokem k rozvoji společnosti je zahájení přípravy certifikace kvality dle ISO 9001:2001.

K 1. 1. 2008 ve společnosti pracuje 10 zaměstnanců.

Společnost si za dobu svého působení vybudovala dostatečně pevnou pozici díky své spolehlivosti, pružnosti a aktivnímu přístupu k zákazníkovi. O tom svědčí i příchod nových zákazníků na základě referencí stávajících. Konkurence v oboru strojírenství je poměrně vysoká, v náš prospěch však hovoří hlavně již zmíněný aktivní přístup k zákazníkovi – vysoká technická zdatnost při řešení problémů, pomoc při volbě vhodných materiálů, konstrukční řešení a také získávání zpětné vazby od zákazníka. Z toho plyne možnost pružné reakce na potřeby zákazníka, což má za následek jeho spokojenost.

PERSON s.r.o. © 2007–2008 webmaster | nahoru